Fredrika-Bremer-förbundet och jämställdhet

Fredrika-Bremer-förbundet har en bra lista med ambitioner:

Det här vill vi
– Makt och inflytande fördelas jämnt mellan kvinnor och män.
– Hälso- och sjukvård ska erbjudas kvinnor och män på lika villkor.
– Kvinnor och män ska ha jämställda löner och könsneutrala privata pensionsförsäkringar.
– Skolan ska vara jämställd.
– Kvinnofrid.
Mansfrid(mitt tillägg)

Makt och inflytande
FBF:s vision – Vi lever i ett samhälle där kvinnor och män delar ansvar, makt, beslutsfattande och inflytande på alla nivåer.
– Hälften kvinnor och hälften män ska finnas i alla beslutsfattande organ.
– Verksamheter som finansieras med skattemedel ska fördelas rättvist och gynna både flickor och pojkar, kvinnor och män.

Förutom avsaknad av mansfrid verkar de första styckena bra.
Sista meningen tolkar jag som att stöd till jourer ska delas lika mellan mans- och kvinnojourer.

Annonser

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: