Fredrika-Bremer-förbundet och jämställdhet

december 10, 2009

Fredrika-Bremer-förbundet har en bra lista med ambitioner:

Det här vill vi
– Makt och inflytande fördelas jämnt mellan kvinnor och män.
– Hälso- och sjukvård ska erbjudas kvinnor och män på lika villkor.
– Kvinnor och män ska ha jämställda löner och könsneutrala privata pensionsförsäkringar.
– Skolan ska vara jämställd.
– Kvinnofrid.
Mansfrid(mitt tillägg)

Makt och inflytande
FBF:s vision – Vi lever i ett samhälle där kvinnor och män delar ansvar, makt, beslutsfattande och inflytande på alla nivåer.
– Hälften kvinnor och hälften män ska finnas i alla beslutsfattande organ.
– Verksamheter som finansieras med skattemedel ska fördelas rättvist och gynna både flickor och pojkar, kvinnor och män.

Förutom avsaknad av mansfrid verkar de första styckena bra.
Sista meningen tolkar jag som att stöd till jourer ska delas lika mellan mans- och kvinnojourer.

Annonser

Ska bli sjuksyster jag, tra la la

december 10, 2009

Är det okej att män kvoteras in till kvinnodominerade utbildningar?

Under lång tid har vi i Sverige arbetat för att jämna ut könsskillnaderna på arbetsmarknaden. Nu börjar kvinnor dominera inom läkaryrket.

Är det då ett orättvist system att kvotera män?

Ungdomar: Alla kan inte vara lucia – DN.se


Kvinnor för jämställdhet

december 10, 2009

Välkomna

Här ska vi driva frågor om hur kvinnor kan agera för att skapa ett mer jämställt samhälle, bla genom att minska kvinnors psykiska och fysiska våld mot män och barn.